koszyk
pusty

Regulamin sklepu

Sklep internetowy pido.pl działający pod adresem www.pido.pl prowadzony jest przez PIDO SP. Z O.O., ul. Koninska 24,, 62-700 Turek, NIP: 6653014128, numer telefonu 503 406 456, email sklep@pido.pl zwanym dalej "Sprzedawca" lub "Sprzedający".
 
Rodzaj i zakres świadczonych usług.
PIDO SP. Z O.O. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.pido.pl, mailem na adres sklep@pido.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 503 406 456 w godzinach podanych na stronie https://pido.pl/sklep/index.php?d=kontakt.
 
Wymagania techniczne oraz pliki cookies.
W celu korzystania ze sklepu internetowego pido.pl w tym do przeglądania asortymentu oraz do składania zamówień wymagane są:
 • komputer stacjonarny lub laptop, urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z dostępem do internetu,
 • dowolna przeglądarka internetowa,
 • konto poczty elektronicznej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
Kupujący informowany jest, że strona pido.pl korzysta z plików cookie, które niezbędne są do:
 • zawarcia umowy sprzedaży na odległość oraz jej zrealizowania,
 • świadczenia usługi "Moje konto",
 • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron. 
Pliki umieszczone przez Sklep na komputerze Kupującego, nie gromadzą danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego oraz oprogramowanie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdują się na stronie https://pido.pl/sklep/i1,polityka-cookies.html.
 
Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego pido.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego pido.pl. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Ceny.
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym pido.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 
Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT zgodnie ze wskazaniem klienta. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.
 
Wszystkie podane ceny są cenami online - obowiązują wyłącznie w sklepie internetowym przy złożeniu zamówienia przez stronę www lub przez email. Ceny w sklepach stacjonarnych mogą różnić się od cen online podanych na stronie internetowej.

W przypadku zamówienia z inna formą płatności niż przedpłata na konto, sklep może wymagać 10% zadatku w celu realizacji zamówienia.

Zamówienia.
Sklep internetowy pido.pl umożliwia Klientom składanie zamówień na towary dostępne w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość oraz uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w sklepach Pido.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.pido.pl i realizowane są w kolejności ich składania. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 503 406 456, wiadomości wysyłane pod zamówieniem lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@pido.pl.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość) dochodzi w momencie odebrania przez Kupującego informacji od sklepu pido.pl o  przyjęciu zamówienia do realizacji. 

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu pido.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient dokonując zamówienia w sklepie pido.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona potwierdzi jej otrzymanie. Wystosowane przez pido.pl potwierdzenie otrzymania oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem.
 
Sklep internetowy pido.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

Sklep może odmówić zawarcia umowy sprzedaży na odległość w szczególności, gdy podane przez Kupującego dane kontaktowe są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

Płatności.
Zapłaty za zamówienie należy dokonać w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia (nie dotyczy opcji za pobraniem). W przypadku braku wpływu w wyznaczonym terminie zamówienie zostaje anulowane.

Płatności za zamówienie można dokonać:
 • gotówka lub kartą płatniczą – przy odbiorze osobistym w naszym sklepie w Turku przy ulicy Konińskiej 24;
 • za pobraniem – płatność realizowana u kuriera w momencie dostarczania przesyłki;
 • przelew bankowy na rachunek PIDO SP. Z O.O.:
PIDO SP. Z O.O.
ul. Koninska 24,
62-700 Turek
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
nr rachunku: 50 1750 0012 0000 0000 3990 5779

 • system płatności przelewy24;
 • system ratalny Alior raty, mBank raty.
Realizacja zamówień.
Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta) traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia dla zamówień płatnych przy odbiorze lub po zaksięgowaniu na rachunku bankowym sklepu wplaty od kupującego dla zamówień płatnych przelewem.

Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego o możliwości odebrania zamówionego towaru pido.pl informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Miejsce odbioru pido – sklep dla maluchów ul. Konińska 24, 62-700 Turek. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

Standardowy koszt przesyłki kurierskiej to 19 zł. Cena może być inna w zależności od gabarytów przesyłki. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy znajdują się w koszyku.
Realizujemy wysyłki zagraniczne. Koszty dostawy są wówczas ustalane indywidualnie. Prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Gwarancje.
Produkty sprzedawane w sklepie pido.pl objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora obowiązującą na terenie Polski. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.

Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji). Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Reklamacje.
PIDO SP. Z O.O. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulacja odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu Cywilnego (art. 556 oraz 561 – 563 Kodeksu cywilnego). W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć:
 • w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@pido.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 503 406 456,
 • pisemnie na adres  PIDO SP. Z O.O., ul. Koninska 24, 62-700 Turek
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, wskazanie żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Kupujący powinien dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy (na koszt Sprzedawcy) w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Naprawiony produkt jest odsyłany na koszt Sprzedającego.

Zwrot towaru.
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adresat:
 
Pido S.C. ul. Konińska 24, 62-700 Turek
 
Adres elektroniczny do kontaktu:
 
sklep@pido.pl
 
Ja ………………………………………………………….
 
[imię i nazwisko]
 
Zamieszkały/ła  …………………………………………………………………………….
 
[Pana/Pani adres ]
 
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… , [nazwa rzeczy, która pozwoli na jej jednoznaczną identyfikację]
 
która dostała zawarta w dniu ………………………………. [data zawarcia umowy: dzień/miesiąc/rok]
 
Rzecz została odebrana w dniu ……………………………… [data odbioru rzeczy: dzień/miesiąć/rok]


……………………….………………………………
 
Podpis i data
 

Przesyłkę nadaj na adres:
PIDO SP. Z O.O.
ul. Konińska 24
62-700 Turek
 
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, , ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, , Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.