koszyk
pusty

regulamin karty podarunkowej

Regulamin z dnia 03.11.2014 r.
 
Zasady realizacji Karty Podarunkowej.
 
1. Sklep Pido oferuje w sprzedaży Karty Podarunkowe, które uprawniają ich posiadaczy do zakupów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Karta Podarunkowa dostępna jest w nominale 50zł.
3. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 9 miesięcy od dnia jej wydania, udokumentowanego dokumentem kasowym (KP) wystawionym przez firmę PIDO SP. Z O.O. 
4. Niewykorzystanie Karty Podarunkowej, zgodnie z terminem, jest równoznaczne z utratą ważności Karty i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec PIDO SP. Z O.O. z roszczeniami w tym zakresie. 
5. Karta podarunkowa upoważnia do wyboru dowolnych produktów w sklepie Pido.
6. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Karty w momencie jej nabycia, zostanie wydany dokument kasowy (KP).
7. W przypadku wyboru produktów wartości wyższej od nominału, Klient zobowiązany jest do dopłacenia różnicy, jeżeli zaś zostanie wybrany produkt o niższej wartości to różnica nie podlega zwrotowi.
8. PIDO SP. Z O.O.  nie odpowiada za zgubienie, uszkodzenie Karty Podarunkowej przez nabywcę lub posiadacza. 
9. Karta Podarunkowa nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniona w sklepie Pido na gotówkę, w części lub całości. 
10. Karta Podrunkowa nie podlega zwrotowi.
11. Nabycie produktów za pomocą Karty Podarunkowej nie ogranicza ani nie wyklucza praw klienta wynikających z gwarancji lub niezgodności towarów z umową. Podstawą uznania wymiany lub zwrotu towaru jest przedstawienie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup towaru przy użyciu Karty Podarunkowej.
12. Reklamacje produktów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej realizowane są w zwykłym trybie. 
13. Nabywca Karty Podarukowej oraz jej posiadacz zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego zapisów. 
14. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.pido.pl. 
15. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania. 
16. PIDO SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej na stronie internetowej www.pido.pl, pod rygorem nieważności.